Quyền riêng tư

http://aocuoidalat.com

Quyền riêng tưTrang này được điều hành bởi MILANO. Bằng cách sử dụng trang này bạn đã chấp nhận Tuyên Bố Điều Khoản và Điều Kiện về Quyền Riêng Tư được đặt ra bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với những chính sách này, hãy ngừng sử dụng trang này ngay lập tức. 
Tuyên bố về quyền riêng tư này ("Tuyên Bố") được áp dụng đối với thông tin được cung cấp bởi Người Truy Cập vào website của MILANO.

Vì quyền riêng tư của bạn đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi muốn thể hiện cam kết của mình đối với quyền riêng tư của bạn và vì thế, chúng tôi đồng ý tiết lộ về các quy tắc thông tin và các biện pháp của mình. Tất cả thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ tuân theo các quy định và nguyên tắc được ghi chi tiết trong Tuyên Bố.

Tất cả thắc mắc và nhận xét liên quan đến chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi nên được gửi đến MILANO thông qua trang Liên Hệ.

Chúng tôi thu thập thông tin bằng nhiều cách trên trang của mình:

- Các Tập Tin Ghi Chép

- Cookies

- Liên hệ (thư điện tử)

 1. Các Tập Tin Ghi Chép
 
Bất kỳ khi nào bạn kết nối với trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhất định về kết nối và máy tính của bạn. Điều này gồm có địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt và thiết lập của bạn, loại máy tính của bạn và hệ điều hành bạn sử dụng. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phân tích xu hướng, quản lý trang, theo dõi động thái của người dùng, và thu thập thông tin nhân khẩu chung để tổng hợp sự sử dụng. Thông tin được thu thập vào tập tin ghi chép không được liên kết với thông tin xác định cá nhân.

1.1 Cookies
 
Một cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn, chứa thông tin nhằm tăng cường và giúp cải thiện quá trình lướt trên trang web của chúng tôi. Sử dụng cookie không liên kết dưới bất kỳ hình thức nào đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân trên trang của chúng tôi.

1.2 Liên hệ (thư điện tử)
 
Nếu bạn Liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử. Chúng tôi sẽ giữ lại địa chỉ thư điện tử của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi nếu chúng tôi muốn. Thông tin được giữ lại chỉ để cho phép chúng tôi liên lạc với bạn, nhưng nếu bạn muốn chúng tôi xóa địa chỉ thư điện tử của bạn và bất kỳ thông tin nào khác bạn đã gửi cho chúng tôi, hãy gửi cho chúng tôi một thư điện tử yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này và chúng tôi sẽ tôn trọng ước muốn của bạn.

2. Quyền Sở Hữu Thông Tin
 
MILANO thu thập tất cả thông tin bạn cung cấp thông qua trang web của chúng tôi, và là người sở hữu duy nhất thông tin được thu thập trên trang này.

BẰNG CÁCH CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI, BẠN ĐÃ THỰC SỰ CHO PHÉP CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY TUÂN THEO CÁC ĐIỀU LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC CỦA TUYÊN BỐ.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin khác chẳng hạn như những đề xuất về trang web hoặc các sản phẩm của chúng tôi, hoặc bất kỳ đề nghị, ý tưởng hoặc thông tin nào khác, thì thông tin đó sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và có thể được chúng tôi sử dụng và tiết lộ theo bất kỳ cách nào chúng tôi muốn, mà không phải thanh toán cho bạn bất kỳ khoản nào.

3. Đường dẫn

Trang web này chứa đường dẫn tới các trang khác. Vui lòng ghi nhớ rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các phương thức xử lý thông tin cá nhân của những trang web đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy nhớ điều đó khi bạn thoát khỏi trang của chúng tôi và đọc tuyên bố về quyền riêng tư của từng trang và mọi trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Tuyên Bố này chỉ áp dụng đối với thông tin được chúng tôi thu thập qua trang này.

4. Những Thay Đổi trong Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của Chúng Tôi

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách về quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng chính sách được chỉnh sửa lên trang này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ xem có bất kỳ thay đổi nào chúng tôi có thể thực hiện đối với chính sách này hay không. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi chính sách của chúng tôi, hãy gửi cho chúng tôi một thư điện tử yêu cầu xóa bất kỳ thông tin nào bạn đã gửi và chúng tôi sẽ tôn trọng ước muốn của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang này sau khi các thay đổi được đăng thì có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Share

Thư viện ảnh mới nhất

Phong cách thiết kế chuyên nghiệp và hiện đại

Liên kết

Trang liên kết


Thống kê

Copright © 2012 Milano Studio . All rights reserved.

Thiết kế và xây dựng Viet LightPoint

Áo cưới Đà Lạt, Ảnh cưới Đà Lạt, Milano Studio, Ngoại cảnh Đà Lạt, chụp hình ngoại cảnh Đà Lạt, áo cưới milano, ảnh cưới milano, áo cưới đẹp, ảnh cưới đẹp, ngoại cảnh đẹp, thiết kế album giá rẻ, áo cưới giá rẻ, ảnh cưới giá rẻ, áo cưới chuyên nghiệp, trang điểm chuyên nghiệp, dịch vụ ngày cưới chuyên nghiệp, dịch vụ cưới hỏi, studio chuyên nghiệp, ảnh cưới chuyên nghiệp, studio giá rẻ, studio đà lạt